Smakowita WYSZYWANKA

Klient: BŰNGE POLSKA
Reżyser: Filip Marczewski
Opretator: Piotr Sobociński Jr
Agencja: Red8 Advertising