Zbyszko 3 Cytryny

Klient: Zbyszko Company
Reżyser: Państwo Rodzeństwo
Operator: Państwo Rodzeństwo
Agencja: MullenLowe Warsaw
Postprodukcja: Expresso